IDE PROJELERİNDEN YAYINLAR

 

pdf

CHANGES IN THE ENVIRONMENTAL PERCEPTION, ATTITUDE AND BEHAVIOUR OF PARTICIPANTS AT THE END OF NATURE TRAINING PROJECTS

Hasan ALKAN, İdris OĞURLU

pdf

Contributions of Environment and Nature Training to Geography Education: IDE Projects Case Study /Çevre ve Doğa Eğitimlerinin Coğrafya Eğitimine Katkıları: IDE Projeleri Örneği

İdris OĞURLU, Hasan ALKAN, Yasin ÜNAL, Mustafa Önder ERSİN, Hatice BAYRAK

pdf

BİR DOĞA EĞİTİM PROJESİNİN KATILIMCI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İdris OĞURLU

pdf

KORUNAN ALANLARIN DOĞA EĞİTİM PROJELERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

İdris OĞURLU, Hasan ALKAN

pdf

İdris OĞURLU and Ebubekir GÜNDOĞDU, Effects of Nature Education on Ecology Culture and Wildlife Awareness of Participants: Sample of IDE Projects , ECOLOGY 2017, 11-13 May 2017, Kayseri TURKEY Abstract Book Oral Presentations,149.

pdf

İ., Oğurlu,& S., Turkoguz, Üç Doğa Eğitim Projesinin Katılımcı Üzerindeki Etkilerinin Nicel ve Nitel Yoldan Değerlendirilmesi Bartin University, Journal of Faculty of Education , Volume 6, Issue 2, p. 529-555, June 2017 Doi: 10.14686/buefad.292778

pdf

İ., Oğurlu,& Y., Ünal, Bağırtlaklı Kuş, Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (2): 54 - 66.

http://dergipark.gov.tr/ejatd/issue/24396/258620

pdf

İdris Oğurlu, Suat Türkoguz, Gül Aslı Aksu, Doğa Eğitimi Projelerinin Katılımcı Profili Ve Yaygın Etkisinin Değerlendirilmesi: IDE Projeleri Örneği, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad), 2018, 7(5): 262/283 ISSN: 2147-1185