KATILIMCILARIMIZDAN BEKLEDİKLERİMİZ

 

point Doğal çevreye daha dikkatli bakmaları ve çevrelerindeki insanlara da “bakmayı” öğretmeleri,

point Tabiat zenginliklerine, ekolojik açıdan bakabilmeleri ve doğal-ekolojik unsurları öğrencilerine de tanıtmaları,

point Kitaplardan ziyade tabiatı okuyarak elde edilen bilginin daha kalıcı olduğunun farkına varmaları ve meslek hayatlarında bu yöntemi kullanmaları,

point Çevresindeki insanlara doğa gözlemini sevdirmeyi misyon edinmeleri,

point Doğayla iç içe yaşamanın keyfini öğrencileri ve çevrelerindeki insanlara yaşatarak öğretmeleri,

point “Doğa laboratuarları”nda sık sık gözlemler yaparak ve çevrelerindeki insanlar arasında da bunu yaygınlaştırmaları,

point Yaban hayvanlarını doğal ortamlarında gözlemeyi öğretmeleri ve gözlemleri teşvik etmeleri,

point Doğa gezilerinden eli boş dönmeyerek, topladıkları çeşitli doğal materyallerden çevresindeki insanların da faydalanmasını ve doğayla dolaylı da olsa temaslarını sağlamaları,

point Doğadaki kaynakların sınırsız olmadığının farkına varmaları ve çevrelerine de bu farkındalığı aşılamaları,

point Doğal hayata verilen zararları, bunun neden ve sonuçlarını çevrelerine ve özellikle de çocuklarımıza aktararak, onları yaşadıkları ve yaşayacakları çevre sorunları konusunda bilinçlendirmeleri,

point Doğayı izleyerek, kendi hayatlarına anlamlandırmaları.

Tuğba MARANGOZ

Orman Mühendisi - Doğa Gözlemcisi