AMACIMIZ

 

Doğayı internette, belgesellerde değil doğada öğrenmek

Ne internet ne belgeseller, doğayı doğada öğrenmenin yerini tutamazlar. Kamp kurup doğayı yerinde gözlemek de tek başına yeterli değildir; bilgi aktaracak kimse yoksa tanıma süreci yine eksik kalmaktadır.

 

Çıkış Noktamız: Doğa gönüllüsünü doğa uzmanlarıyla buluşturmak

Isparta çevresinde korunan doğal alanlar, bu alanlarda çalışan bilim adamları ve doğayı tanımaya istekli gönüllüler vardı. Biz de doğaya ait bilgilerimizi bu alanlar üzerinde aktaracağımız bir doğa eğitim projesi tasarladık.

 

Bu projeyle hedeflenenler:

point Isparta’daki Korunan Doğal Alanların üniversite ve konu uzmanlarının katkılarıyla katılımcı bir eğitim programı çerçevesinde ele alınması

point Katılımcılara Doğa, ekosistem, biyoçeşitlilik ve ekoloji alanındaki bilgilerimizi aktararak doğa dili ve eğitimini öğretmek yani doğayı tanıyıp anlayabilme ve gördüklerini öğrencilerine aktarabilme nosyonu kazandırmak.

point Katılımcılara Tabiatı ‘’görme’’ ve gösterebilme kabiliyeti kazandırmak

point Öğretmenlere doğaya ait bilgi donanımı kazandırarak öğrencileri ve çevrelerini etkileme gücü, çevreyi tanıtım ve doğayı öğrenmeye ilgi ve istek duymaları yönünde öğrencilerini motive etme yetisi kazandırmak

point Çevre ve Doğa eğitiminde disiplinler arası ve bütüncül bir eğitim-öğretim formatı ve doğa eğitimi vizyonu gelişmesine katkıda bulunmak