HOŞGELDİNİZ

2007 yılından bu yana TÜBİTAK’ın desteğiyle yürüttüğümüz ve “Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi IDE ile başlayıp, IDE-2, IDE-3, IDE-4 ve IDE-5 projeleri (http://ide.sdu.edu.tr) ile devam eden bir dizi projenin ardından önerilen bu proje (IDE-6) önceki beş projenin misyonunu sürdürecek geliştirilmiş ve güncellenmiş bir eğitim programı içermektedir. Önceki IDE projeleri sonunda IDE-1’ de 91 kişi, IDE- 2’ de 64 kişi ve IDE-3’ te 72 kişi, IDE-4 85 ve IDE-5’te 57 kişi olmak üzere toplam 369 kişiye Doğa Eğitim Sertifikası verilmiştir.

Proje alanı Göller Yöresi’ nin en büyük iki gölü olan Beyşehir ve Eğirdir gölleri ile biri milli park diğeri ise tabiat parkı statüsüne sahip diğer iki göl olan Kovada ve Gölcük gölleri arasındaki korunan doğal alanları kapsamaktadır.

Projenin amacı, hedef kitlenin doğayla buluşmalarına, doğanın dilini anlamalarına ve doğa eğitimi konusunda formasyon kazanmalarına katkıda bulunmak ve dolayısıyla, çevre ve doğa konularında toplumsal duyarlılığın artmasını sağlamaktır.

Eğitimlerimiz doğa eğitimi konusunda uzman bir ekip-eğitmen-rehber kadrosu tarafından verilmektedir. Eğitim programı ise, ülkemizin doğal zenginlikler bakımından oldukça şanslı sayılabilecek bir bölgesi olan Isparta İli ve yakın çevresindeki korunan alanlarında gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında, hedef kitlemizi oluşturan öğretmen, öğretmen adayları, doğa gönüllüsü STK üyeleri ve lisans-yüksek lisans öğrencilerine doğanın unsurları olan dağın, taşın, suyun, ağacın, kuşun, çiçeğin, böceğin ve yine bunlarla ilişkide olan insanın, doğal, sosyal ve kültürel yönleri disiplinler arası bir yaklaşımla tanıtılacaktır. Her bir alanda bir dizi etkinlikle, katılımcılar bir taraftan kayaç, toprak, kuş, mantar, böcek gibi ekosistemin doğal varlıklarına dokunma ve hissetme şansı bulacaklar, bir taraftan da bu varlıkların aralarındaki ilişkileri ve doğal süreçleri bizzat gözlemleyip, anlayabileceklerdir. Böylece, proje etkinlikleri, katılımcıların hem kendilerini ve hem de doğayı yeniden keşfetmelerini sağlayacakları gibi, katılımcıların proje kapsamında edinecekleri tecrübeleri ilişkide bulundukları öğrencilerine veya kişilere aktarmaları neticesinde toplumda doğa bilincinin artmasına hizmet edecektir.

 

fotograflar basında ide


SDU 2007-2012 yılları arasında gerçekleştirilen IDE1, IDE2, IDE3, IDE4 ve IDE5 projeleri TÜBİTAK'ın desteğiyle Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yürütülmüştür. TÜBİTAK

iticu 2014 yılında gerçekleştirilen IDE6 projesi TÜBİTAK'ın ve Süleyman Demirel Üniversitesinin desteğiyle İstanbul Ticaret Üniveristesi tarafından yürütülmüştür. TÜBİTAK

OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM

TÜBİTAK - 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi

 

yayin7

BAĞIRTLAKLI KUŞ

İ., Oğurlu,& Y., Ünal, Bağırtlaklı Kuş, Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (2): 54 - 66.

http://dergipark.gov.tr/ejatd/issue/24396/258620